d

The Point Newsletter

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

  Follow Point

  Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

  Europska komisija: “Budućnost Bosne i Hercegovine je u našoj Uniji”

  Europska komisija u srijedu je preporučila otvaranje pregovora o pristupanju EU-u s Bosnom i Hercegovinom te je raspravljala o predstojećem usmenom izvješću Vijeću o napretku koji su Ukrajina i Republika Moldova ostvarile u rješavanju preostalih koraka utvrđenih u izvješću Komisije o proširenju od 8. studenog. Komisija je ujedno dovršila prijedloge nacrta pregovaračkih okvira s Ukrajinom i Moldovom, koji će se podnijeti Vijeću.

  U skladu sa zahtjevom Europskog vijeća, Komisija Vijeću podnosi izvješće o napretku koji je ostvarila Bosna i Hercegovina. Kako je navedeno u izvješću, od prosinca 2022. kada je Europsko vijeće toj zemlji dodijelilo status zemlje kandidatkinje, odlučna posvećenost političkog vodstva strateškom cilju europske integracije potaknula je važne reforme i dovela do pozitivnih rezultata. Bosna i Hercegovina pokazala je odlučnost u provedbi dugo iščekivanih reformi kao što su donošenje zakona o sprečavanju sukoba interesa i zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. Bosna i Hercegovina poduzela je važne korake za poboljšanje pravosudnog sustava i rada tužiteljstva, za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma te za poboljšanje upravljanja migracijama, uz odobrenje mandata za pregovore o sporazumu o statusu s Frontexom. Bosna i Hercegovina postigla je i održala potpunu usklađenost sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, što je pozitivan i posebno važan korak u vremenima trenutnih geopolitičkih previranja.

  S obzirom na rezultate postignute od 2022. Komisija smatra da je Bosna i Hercegovina postigla potrebnu razinu usklađenosti s kriterijima za članstvo. Stoga Komisija preporučuje Vijeću da otvori pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. Usto, Komisija preporučuje da Vijeće donese pregovarački okvir nakon što Bosna i Hercegovina poduzme daljnje korake u skladu s izvješćem Komisije. Komisija je spremna izvještavati Vijeće o napretku koji Bosna i Hercegovina ostvaruje u odnosu na te korake.

  Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je:

   Od dodjele statusa zemlje kandidatkinje Bosna i Hercegovina poduzela je impresivne korake. U nešto više od godine dana postignut je veći napredak nego u cijelom desetljeću. Naravno, potreban je veći napredak kako bi se pridružila Uniji, ali zemlja pokazuje da može ispuniti kriterije za članstvo i težnje svojih građana da postanu dio naše obitelji. Zbog toga preporučujemo Vijeću da otvori pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. Ujedno preporučujemo da Vijeće donese pregovarački okvir nakon što Bosna i Hercegovina poduzme daljnje korake u skladu s izvješćem Komisije. Komisija je spremna izvještavati Vijeće o napretku koji Bosna i Hercegovina ostvaruje u odnosu na te korake. Budućnost Bosne i Hercegovine je u našoj Uniji.

  Komisija je Vijeću predstavila i prijedloge nacrta pregovaračkih okvira za Ukrajinu i Moldovu na temelju odluke Europskog vijeća iz prosinca 2023. o otvaranju pregovora s te dvije zemlje te će usmeno izvijestiti Vijeće o napretku koji su ostvarile u provedbi preporuke iz Komisijina izvješća o proširenju od 8. studenoga.

  U pregovaračkim okvirima utvrđuju se smjernice i načela za pristupne pregovore sa svakom zemljom kandidatkinjom. Nacrti okvira koje je pripremila Europska komisija sastoje se od tri dijela: 1) načela pristupnih pregovora, 2) sadržaj pregovora i 3) postupak pregovora. Cilj je pregovora da Ukrajina i Moldova u cijelosti preuzmu pravnu stečevinu EU-a i osiguraju njezinu potpunu primjenu.

  Nacrti pregovaračkih okvira temelje se na iskustvima stečenima u prethodnim proširenjima i pregovorima o pristupanju koji su u tijeku. Oni uključuju revidiranu metodologiju proširenja i uzimaju u obzir razvoj pravne stečevine EU-a.

  Sada je na Vijeću da započne s internim raspravama o tim tekstovima. Nakon što Vijeće donese pregovaračke okvire, država članica koja predsjeda Vijećem Europske unije predstavit će dogovoreno zajedničko stajalište EU-a na prvoj međuvladinoj konferenciji sa svakom zemljom, što označava službeni početak pristupnih pregovora. U tom će se trenutku pregovarački okviri objaviti.

  Foto: Pexels    

  Listen to Croatians Online here:


     
    

  Croatian American Media Association Corp is a tax exempt organization under Section 501 c(3) of the Internal Revenue Code (EIN # 99-1591741). Your donation is greatly appreciated and will be used to support our mission. Your contribution is tax deductible to the full extent permitted by law.