d

The Point Newsletter

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

  Follow Point

  Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

  Gdje je najbolje sačuvani antički katastar na Sredozemlju?

  Znate li u kojoj se državi nalazi najbolje sačuvani antički grčki katastar na Sredozemlju? U Hrvatskoj, točnije na otoku Hvaru, a riječ je o Starogradskom polju (po mjesnoj čakavici Starogrojsko poje)zaštićenom kulturnom krajoliku u kojem je antička podjela zemljišta sačuvana do današnjih dana kao sustav putova i terasiranih parcela. Zbog najbolje sačuvane grčke parcelacije na Mediteranu, Starogradsko polje je od 2008. godine 7. hrvatski lokalitet koji se nalazi na Popisu svjetske baštine UNESCO-a.

  Duboki i zaštićeni zaljev, veliko plodno polje u središtu otoka te brojni izvori pitke vode bili su oduvijek razlog za naseljavanje današnjeg Staroga Grada. Grčki kolonisti s dalekog egejskog otoka Parosa utemeljili su Faros 384. g.pr.Kr. Faros se sastojao od gradskog centra (asti) i njemu pripadajućeg agrarnog teritorija (hora). Njegovu samostalnost i samodostatnost, kao ideal grčkog grada, omogućavalo je plodno Starogradsko polje, tada znano kao Hora Faru. To je činilo Faros pravim gradom državom.

  Polje su kolonisti premjerili i međusobno podijelili. U tehnici suhozida izgradili su cijeli sustav parcela, terasa i javnih puteva. Ishodišna točka mjerenja nalazila se u središtu polja, u blizini izvora Dračevice. Polje je podijeljeno u pravilnu mrežu parcela (strige), veličine 180×900 metara. Poznato nam je ime jednog Grka, Matija, sina Pitejevog, koji svoj potpis ostavlja na međašnom kamenu. Glavne kulture koje su uzgajali bile su vinova loza, pšenica i maslina. Kako bi zaštitili svoje polje, na uzvišenim položajima formiraju sustav obrane, a ostaci tih kula i danas su vidljivi.

  Grčki Faros danas je prekriven tragovima tisućljetnog života na istom prostoru. Brojni nalazi novca i keramike, domaće i uvozne, svjedoče o gradu koji je imao vlastitu kovnicu novca, keramičku proizvodnju i razvijenu trgovinu. Samo na jednom malom dijelu današnjeg Staroga Grada vidljivi su ostaci bedema, ulica i kuća Farosa. Obrađeno kamenje grčkih bedema koristilo se stoljećima za gradnju kuća, crkava i zvonika.

  Starogradsko polje nekada je hranilo cijeli otok, no danas se zemlja ne obrađuje kao nekad. Zato mještani daju sve od sebe kako bi se ovo drevno polje vratilo nekadašnjoj glavnoj ulozi pa da ovaj lokalitet uz bogatu povijest ima i perspektivnu budućnost.    

  Listen to Croatians Online here:


     
    

  Croatian American Media Association Corp is a tax exempt organization under Section 501 c(3) of the Internal Revenue Code (EIN # 99-1591741). Your donation is greatly appreciated and will be used to support our mission. Your contribution is tax deductible to the full extent permitted by law.